Bergene Holm AS er en ledende, norsk trelastprodusent – ekspert på å videreforedle solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra norske skoger. Selskapets 450 ansatte er stolte av å drive en bærekraftig produksjonsbedrift med miljøvennlige produkter som har lange tradisjoner i Norge. Vi produserer nesten alt du trenger for å bygge et typisk norsk hus, hytte eller uterom i tre: konstruksjonsvirke, forskaling, rekker, lekter, kledning, terrassebord, panel og listverk. Vi tilbyr det beste innen industriell overflatebehandling: furu- og granimpregnering, grunning, beising, lasering, lakk og maling i alle farger.

Vårt mål er å produsere og levere flest mulig produkter basert på norsk tømmer, norsk produksjon og tidsriktige trender. Som et ledd i dette har vi utviklet flere unike panel-, kledning-, og terrassebordkolleksjoner, blant annet grankolleksjonen NORD.

Tre – et viktig bidrag i miljøregnskapet

Bergene Holm AS har i mer enn 70 år drevet sagbruk og høvleri der det er kort vei til både skog og marked. Produksjon av tømmer og trelast er miljøvennlig og meningsfylt. Trematerialer bidrar positivt til både energieffektivitet og klimaregnskap. Tre er fornybart, fleksibelt og har lav vekt i forhold til styrke. Tre lagrer Co2 og frigjør oksygen. For å nå de norske og internasjonale klimamålene må det bygges mer i tre. Norsk tre!

Nettside

Kontakt:
hei@norashjemstudio.no
tlf: 922 20 482
Sted: Pilestredet 75 - Oslo
Åpent: Man - fre 09.00 - 15.00